WARUNKI ZAKUPU

Umowa rezerwacyjna

Klient rezerwuje na wyłączność wybrane przez siebie mieszkanie. W umowie określona jest cena brutto sprzedaży przedmiotu umowy oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej (nabywca i deweloper płaci określoną przez notariusza taksę notarialną). Załącznikiem do umowy deweloperskiej jest: Karta mieszkania wraz z rzutami kondygnacji oraz wzór umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży mieszkania

Inaczej umowa przyrzeczona. Jest to umowa przeniesienia własności mieszkania na Kupującego podpisana w formie aktu notarialnego. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu protokołu odbioru mieszkania przez Kupującego oraz wpłaceniu wszystkich należności ustalonych w umowie deweloperskiej. Wiąże się z ustanowieniem nowej własności, założeniem osobnej księgi wieczystej dla nieruchomości.

Opłaty

Z podpisaniem aktu notarialnego wiążą się następujące opłaty spoczywające na Kupującym:

  • Taksa notarialna wraz z kosztami wypisów aktu notarialnego,
  • Opłata sądowa

  Umowa sprzedaży podpisywana jest w kancelarii notarialnej; po podpisaniu aktu notarialnego następuje odbiór kluczy i wydanie mieszkania w posiadanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu!

Zostaw swoje dane, a oddzwonimy do Ciebie.

Zostaw swoje dane, a oddzwonimy do Ciebie.